Hævd

Hævd

Reglerne om hævd stammer helt tilbage fra Danske Lov (5-5-1 og 5-5-2), det lyder sådan: Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant eller i Forlæning, eller i Forsvar.

Hvis ikke du blev klogere af at læse Danske Lov, er der heldigvis hjælp af hente nedenfor, hvor reglerne om hævd vil blive gennemgået på en – forhåbentlig (!) – noget mere forståelig måde.

Begrebet

Hævdserhvervelse dækker over den situation, hvor et areal som en part oprindeligt har ejet, pludseligt ejes af en anden, fordi denne har benyttet arealet over lang tid. Der kan også være tale om en begrænset ret over et areal for eksempel en vejret.

Den tidsmæssige horisont

For at vinde hævd kræver det, at man i en vis periode har rådet faktisk og positivt over et areal eller en grund. Hvis der er tale om en synlig brug for eksempel ved, at man har plantet en hæk inden for naboens grund, vil hævdserhvervelse kræve, at det har varet i 20 år. Hvis der er tale om en usynbar brug, vil det kræve, at rådigheden har varet i alderstid. En usynbar brug kan for eksempel være færdsel over din nabos grund uden, at der er anlagt en sti eller lignende. I dette tilfælde skal rådigheden være udøvet i 40-50 år. Det skal nemlig være sådan, at ingen nulevende kan sige, at det har været anderledes.

Hævdafbrydelse

Ejeren af ejendommen skal aktivt sørge for at afbryde hævdserhvervelse. Det kan ske på 2 måder. For det første kan det ske ved en faktisk afbrydelse, hvor den fysiske råden hindres. For det andet kan det ske ved, at man går rettens vej for at få underkendt den uretmæssige råden.

Jeg mener jeg har vundet hævd – hvad skal jeg gøre?

Hvis du har vundet hævd over et areal, bør du kontakte ejeren af arealet, så du kan få arealet overdraget til dig, og der kan ske tinglysning. Hvis det er tale om en servitut, bør du også få den tinglyst. Hvis du ikke kan løse dette med ejeren (”den tidligere ejer”) kan du få hjælp af en advokat. Er det et skel, som er blevet rykket på grund af hævden, kan man ved en skelforretning få en landinspektør til at afgøre, hvorhenne skellet er. Hvis du har en retshjælpsdækning, kan det være at den dækker både udgiften til skelfor-retning og til din advokat.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Kategorier

Seneste blogindlæg