Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Herunder finder du en komplet oversigt.

Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013, med de ændringer, der følger af § 1, nr. 2-6, 8-10, 12 og 15 i lov nr. 80 af 24. januar 2017 og § 21 i lov nr. 380 af 26. april 2017.

De ændringer, der følger af § 1, nr. 1, 7, 11 og 13-14 i lov nr. 80 af 24. januar 2017, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. § 7, stk. 1, i lov nr. 80 af 24. januar 2017.

Kapitel 1

Definitioner

Kapitel 2

Matrikelvæsenet

Kapitel 3

Ejendomsdispositioner

Kapitel 4

Registreringen

Kapitel 5

Afsætning af ejendomsgrænser

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser