Bilag 2

Herunder finder du information omkring bilag 3

Eksempel på parternes tiltrædelse af afsætningen af skel.

Godkendelse af skel, der er fastlagt ved skelforretning.

Undertegnede ……, der ejer ejendommen matr. nr. ……, og undertegnede ………., der ejer ejendommen matr. nr. ……, godkender herved beliggenheden af det skel mellem vore ejendomme, som landinspektør ………….. har afsat ved skelforretningen den ……….

Endvidere tiltræder ………, der rekvirerede skelforretningen, ejernes godkendelse af afsætningen af skellet. (Dette afsnit anvendes kun, når skelforretningen blev rekvireret af en anden end ejerne af de berørte ejendomme.)

På strækningen fra …… til …… dannes skellet af …… (For hver enkelt strækning af skellet angives, hvordan skellet fremtræder, og hvordan skellet ligger i forhold til hegn og lignende, for eksempel midte af jordvold eller grøft, den ene side af stengærde, mur, plankeværk, eller stakit, eller en vis afstand fra midte af hæk).

Punkterne ….. og ….. er nu blevet afmærket med skelmærker, nemlig punkt ….. med …… og punkt …… med ….. (Arten af hvert af de anbragte skelmærker angives).

Sagens omkostninger betales af …………, den …. 20…

Som ejer af matr. nr. ……:

……………………………

 

For ejeren af matr. nr.: …….:

……………………………

ifølge fuldmagt

 

Som rekvirent: