9. Ikrafttrædelse

Herunder finder du information omkring ikrafttrædelse

Vejledning nr. 138 af 16. juli 2001 om skelforretninger bortfalder.

Kort- og Matrikelstyrelsen, den 12. juni 2003