Bilag 2

Herunder finder du information omkring bilag 2

Eksempel på fuldmagt.

Fuldmagt.

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. …… giver herved …… fuldmagt til at møde ved den skelforretning, som landinspektør ………….. afholder ……. dag den …… 20.. kl. …. og til eventuelt at godkende afsætningen af skellet.

……….., den …… 20 …