Hvem kan rekvirere en skelforretning og hvad kræver det?

Strides du med din nabo om, hvor skellet mellem din ejendom og din nabos ejendom ligger, kan skellets placering blive fastlagt af en landinspektør ved en skelforretning. Det vil sige, at du kan anmode en landinspektør om at arrangere en skelforretning, hvor du, din nabo og landinspektøren mødes ’ud i marken’.

Der gælder visse betingelser for, at du kan anmode om at få gennemført en skelforretning.

Retlig interesse

For at du kan afholde en skelforretning, kræves det for det første, at har du såkaldt retlig interesse. Begrebet retlig interesse handler om, hvorvidt du har mulighed for at sagsøge.

Retlig interesse handler om, hvorvidt du har en et krav, der kan bedømmes ved skelforretning. Hertil kræves jo som det første, at der faktisk er en uenighed mellem dig og din nabo, herefter at uenigheden faktisk kan afgøres ved en skelforretning. Det kan du læse nærmere om her: Hvad kan der træffes afgørelse om under en skelforretning?. Det kræves også, at du har konkret interesse i sagen, hvilket oftest vil være opfyldt, da det i sig selv vil have betydning for dig, hvortil din matrikel går, men det vil også have en økonomisk betydning for dig.

Begrænset ret over en matrikel

Hvis du har en begrænset ret over en ejendom, kan du dog også have retlig interesse i en skelforretning. En begrænset ret kan eksempelvis være, hvis du forpagter en ejendom og har brug for afklaring af et skel. Du vil i en sådan situation være selvstændig part i sagen. Ejeren af ejendommen er også part og skal også indkaldes til skelforretningen.

Ingen skelforretning over egen ejendom

For at du kan afholde skelforretning over et skel, kræves det også, de omstridte ejendomme har forskellige ejere. Det vil sige, at du ikke kan lave en skelforretning for at fastlagt skellet mellem to ejendomme, som du selv ejer eller mellem matrikler som ligger under en samlet fast ejendom.

Klarhed over ejerforholdene

En anden betingelse for at der kan afholdes skelforretning er, at det er klart, hvem ejerene af de omhandlende ejendomme er. Det fremgår af tingbogen over ejendommen, ved ejeren er. For visse matrikler vil der ikke være tinglyst adkomst, men hvis det er tale om for eksempel veje eller andre offentlige arealer vil ejeren være det offentlige, som det ikke er tinglyst. Hvis der er tvivl om, hvem der er rette ejer, skal dette afklares inden, der kan foretages skelforretning. Det kan afgøres ved en såkaldt ejendomsdom. Det er en afklaring ved domstolene af, hvem der er rette ejer. Ejendomsdommen kan tinglyses, hvorefter der ikke længere er tvivl om, hvem der ejer ejendommen.

Hvis du står i en konflikt med din nabo, kan vi hjælpe dig med at fastlægge dine muligheder for at få konflikten afgjort ved en skelforretning, samt dine mulighederne for at få retshjælpsdækning af dit forsikringsselskab i sagen. Det er nemlig sådan, at nogle retshjælpsforsikringer dækker udgiften til både vores salær og udgiften til landinspektøren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Kategorier

Seneste blogindlæg