Forløbet af en sag omkring fastlæggelse af skel

Forløbet af en sag omkring fastlæggelse af skel

I denne artikel vil jeg give et indblik i, hvordan en sag om fastlæggelse af et skel typisk forløber.

Opstart af sagen hos os

Kommer du til os med en konflikt omkring skel, vil vi først søge at afklare forholdet med din nabo. Kan der ikke findes en mindelig løsning, vil vi undersøge din mulighed for at få hjælp af din retshjælpsforsikring til at dække udgifterne til en skelforretning. Mange forsikringer dækker både vores og landinspektørens salær. Herefter vil vi antage en landinspektør til forestå skelforretningen. Vi vil i samråd med dig sørge for alt den efterfølgende korrespondance.

Sagens opstart ved landinspektøren

Det er herefter landinspektørens opgave at indkalde parterne. Det vil sige dig, din repræsentant, din nabo og naboens eventuelle repræsentant. Du vil modtage indkaldelsen minimum 14 dage inden skelforretning afholdes. Er det modsat din nabo, der har rekvireret skelforretning, vil du altså have 14 dage til få sagen undersøgt. Selve indkaldelsen er landinspektørens ansvar, og denne skal kunne bevise at indkaldelsen er sket efter reglerne.

Landinspektøren kan indkalde andre personer, hvis denne finder, at andre har oplysninger af betydning for sagen. Det vil eksempelvis kunne være en tidligere ejer. Du har selv mulighed for at anmode om, at en hegnssyns-mand deltager.

Du har derudover mulighed for at lade din advokat møde til skelforretningen, hvis du ikke selv ønsker det.

Møde ved skellet

Selve skelforretning foregår ’ude i marken’. Mødet starter med at landinspektøren konstaterer, at formalia i forhold til indkaldelsen er overholdt og landinspektøren vil gennemgå reglerne omkring skelforretningen herunder opgørelse af omkostningerne. Under mødet vil landinspektøren undersøge stedet, stille spørgsmål til parterne og de indkaldte med videre for at undersøge og fastlægge skellet.

Enighed eller afgørelse

Landinspektøren vil forsøge at opnå enighed mellem parterne. Hvis der opnås enighed skal parterne skriftlig tiltræde afsætningen af skellet. Ved underskriften bliver afsætningen af skellet bindende. Hvis parterne ikke kan blive enige, vil landinspektøren udarbejde en erklæring om skellets beliggenhed, som efterfølgende sendes til parterne. Erklæring vil blandt andet indeholde en forklaring af, hvilke oplysninger landinspektøren har lagt til grund for erklæringen. På baggrund af det har parterne mulighed for at vurdere, om de vil anlægge retssag om skellets beliggenhed.

Retssag omkring skellet

Der gælder en frist for sagsanlæg på 8 uger fra modtagelse af erklæringen. Du vil sammen med din advokat vurdere, om erklæringen bør prøves ved domstolene. Det er ligeledes muligt, at dit forsikringsselskab vil dække udgiften til en retssag. Hvis retssagen ender ud i, at dommen eller et eventuelt forlig ændrer erklæringen, skal landsinspektøren afsætte og indmåle det nye skel. Det vil parterne blive indkaldt til at deltage i.

Notering af det endelige skel

Når skellet er endeligt fastlagt ved skelforretning, dom eller forlig, skal skellets nu endelige beliggenhed sendes til Kort- og Matrikelstyrelsen, som noterer det i matriklen. Dette er landinspektørens opgave. Det er herefter styrelsen, som sørger for underretning til tingbogen og ESR.

Som det fremgår vil endelig afgørelse af skel ofte være en langvarig proces. Særligt også da der forud for din henvendelse til advokat, ofte også er gået lang tid med at prøve at finde en løsning. Antager du os til at varetage din sag, repræsenterer vi dig hele vejen, vi vil stå for al korrespondance, og sikre dig den bedst mulige afgørelse.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Kategorier

Seneste blogindlæg